Lviv, "Hrushevskiy Cinema&Jazz"

Shevchenko ave, 28