Radioconcert of the Kamyaniy gist in the radioshow of Evgeny Pavlyukovsky Promin Zhiviy.

Hromadske radio Christmas party! Adress: 31, Nyzhnyoyurkivska st.

Bohatyrska street, 25. Birthday of the "Kamyaniy gist" rock-band. Beginning at 21:00