Шкіряний бубон взяв, вогнище розпалив,
В ритмі затанцював, двері в світи відкрив.

Середній і нижній світи - з духами він на "ти".
Верхній світ в темряві - з богами він на "ви".

І ніколи не пророчили йому життя шамана,
Дух вселився в його очі, відтоді сам він.

Приспів: А ти у бік сонця подивись, і не побачиш тіні!
У цьому багатті мудрість віків, а у хриплячому співі
Старого шамана – блюз.

Він один, без жерців, храмів, священиків.
Без ліків та лікарів зцілює його спів.

Шкіряний бубон взяв, зливою землю вмив,
В ритмі затанцював, двері в світи прикрив.

І ніколи не пророчили йому життя шамана,
Дух вселився в його очі, відтоді сам він.

Приспів: А ти у бік сонця подивись, і не побачиш тіні!
У цьому багатті мудрість віків, а у хриплячому співі
Старого шамана – блюз.

Song by Yuriy Veres. Arangement by Kamyaniy gist (album Tam za goramy, 2013).

A rough translation of the song
Shaman Blues
Leather tambourine took it, lit a fire,
In the rhythm of dance, the door to worlds has opened.

Middle and lower worlds with the spirits he.
The overhead light in the darkness - he with the gods.

And never expected him to make the life of a shaman,
The spirit dwelt in his eyes, since he.

Chorus: And you're in the sun look and will not see the shadows!
In fire wisdom of the ages, and in singing replaceme
The old shaman Blues.

He is alone, without priests, temples, priests.
Without drugs and doctors heals his singing.

Leather tambourine took a shower washed the earth,
In the rhythm of dance, the door to worlds covered.

And never expected him to make the life of a shaman,
The spirit dwelt in his eyes, since he.

Chorus: And you're in the sun look and will not see the shadows!
In fire wisdom of the ages, and in singing replaceme
The old shaman Blues.

 

На крейдовому стрімчаку
Красується Шато-Гайар,
Веселий замок не з піску,
"А з білого масла" - так Річард казав.

І найзапекліші бої
Велися тут впродовж років.
Веселий замок у вогні
Надіється ще на

Приспів:
Один лише тільки крок від поразки до перемоги,
Один лише тільки крок від фортеці і до тюрми.
Хоча б не почути скрегіт підйомного мосту
Веселого замку, що плаче в вісні.

Стріла, немов смертельний птах,
Безжалісно вражає ціль.
Веселий замок у сльозах,
Королю Пилипу приємний цей біль.

І знов облога, знову штурм,
Пуста скарбниця короля.
Ворота замку підірвуть,
Наблизившись ще на

Приспів:
Один лише тільки крок від поразки до перемоги,
Один лише тільки крок від фортеці і до тюрми.
Хоча б не почути скрегіт підйомного мосту
Веселого замку, що плаче в вісні.

Song by Yuriy Veres. Arangement by Kamyaniy gist (album Tam za goramy, 2013).

A rough translation of the song
Chateau Gaillard
On the chalk cliff
Emblazoned Chateau Gaillard,
Fun castle of sand,
"White oil" - as Richard said.

And the fiercest fighting
Was fought here during the years.
Fun castle on fire
Hopes for another

Chorus:
Only one step from defeat to victory,
But only one step away from the fortress and prison.
At least not to hear the rattle of the drawbridge
Fun castle that cries in his sleep.

Arrow, like a deadly bird
Mercilessly hit the target.
Fun castle in tears,
King Philip pleasant this pain.

And again the siege, assault,
Empty Treasury of the king.
The gate of the castle will blow up,
Approaching another

Chorus:
Only one step from defeat to victory,
But only one step away from the fortress and prison.
At least not to hear the rattle of the drawbridge
Fun castle that cries in his sleep.

 

Місто за містом, за мостами мости,
За селами села, як інші світи.
Креслять колеса абстрактний маршрут.
Ти удалині, ти удалині, я поки що тут.

Приспів:
Місяць, місяць покажи близьку дорогу.
Загубив сигнал мій GPS.
Місяць, місяць - ти супутник мій.
І шлях сьогодні горизонтом до небес.

Під шепіт мотору дорога летить.
Зникають будинки, навколо все спить.
Ніч прохолодна душу в цей час зігріває,
А магнітола, а магнітола улюблену музика грає.

Приспів:
Місяць, місяць покажи близьку дорогу.
Загубив сигнал мій GPS.
Місяць, місяць - ти супутник мій.
І шлях сьогодні горизонтом до небес.

Song by Yuriy Veres. Arangement by Kamyaniy gist (album Tam za goramy, 2013).

A rough translation of the song
Horizon to the Heavens
City by city, bridges by bridges,
For the villages of the village, as other worlds.
Abstract drawing wheel route.
You away, you away, I'm here.

Chorus:
Month, month show close to the road.
Lost my GPS signal.
Month, month - are you my companion.
And the way the horizon to the heavens.

Under the whisper of the motor road is flying.
Destroy my house, everyone is sleeping around.
Night soul cool at this time warms,
And radio, and the radio plays your favorite music.

Chorus:
Month, month show close to the road.
Lost my GPS signal.
Month, month - are you my companion.
And the way the horizon to the heavens.

 

Ой, кувала зозулень
Та й пішов вже шостий день,
Та й минула п’ята ніч,
Як лягли душі у піч.

Приспів:
Сталося те, що сталося, й так не бажалося.
Сталося те, що сталося. Сонце з вітром кохалися.

Ой, герої молоді.
Ой, накоїли біди.
Страшне горе тім жінкам,
Що життя відкрили вам.

Приспів:
Сталося те, що сталося, й так не бажалося.
Сталося те, що сталося. Сонце з вітром кохалися.

Song by Yuriy Veres. Arangement by Kamyaniy gist (album Tam za goramy, 2013).

 

A rough translation of the song
Sing the cuckoo
Oh, sing the cuckoo
And went for the sixth day,
And was fifth night,
As the soul went into the oven.

Chorus:
Happened what happened, and so did not want.
What happened is what happened. The sun with the wind was given.

Oh, heroes of youth.
Oh, did trouble.
A terrible Woe to those women,
What life has revealed to you.

Chorus:
Happened what happened, and so did not want.
What happened is what happened. The sun with the wind was given.

 

Ой, не заводиться, щось не заводиться
Моя машинонька, моя ріднесенька.
І тисну на педаль, Й ключем туди-сюди,
А не заводиться. Мабуть, щось сталося.

Приспів:
Ой, не заводиться. Мабуть, щось сталося.

Ой не заводиться й похмуро дивиться
Моя дружинонька, моя коханенька.
Зарплату не доніс, приповз опівночі,
А не заводиться, точно щось сталося.

Приспів:
Мабуть, щось сталося та й не заводиться.

Тепер усе Ok, тепер усе Alright
Я вчора в банк пішов та й модний Лєксус взяв.
Дарма, що у кредит, Дарма, що за майно.
Зате заводиться й коробка автомат.

Ой, як заводиться, ще й як заводиться
Моя дружинонька, моя коханенька.
Навіщо вила їй? Сокира їй нащо?
Ой, як заводиться, зараз щось станеться.

Я модний Лексус взяв за все своє майно.
Нехай заводиться, мені вже все одно.

Song by Yuriy Veres. Arangement by Kamyaniy gist (album Tam za goramy, 2013).

A rough translation of the song
Won't Start
Oh, won't start, won't start
My Malinovka, my dear.
And press on the pedal, And the key to and fro,
And won't start. Apparently, something happened.

Chorus:
Oh, don't start. Apparently, something happened.

Oh no starts and gloomy looks
My druzhinniki, my coherence.
Salary is not reported, came at midnight,
And won't start, just something happened.

Chorus:
Apparently, something happened and will not start.

Now everything is OK, now everything is Alright
Yesterday I was in the Bank went and fashionable Lexus took.
Gift, a loan, a Gift, for the property.
But start and automatic transmission.

Oh, how starts, as a start
My druzhinniki, my coherence.
Why fork it? Axe her why?
Oh, how do you drive, something is going to happen.

Trendy Lexus I took over all his property.
Let starts, I no longer care.

 

Ой, у Києві та й на Подолі за широкими спинами я стояв.
Сивий дядько у мікрофон щось розумне розповідав.

Плаче міліція, знов революція, землю й грошей дядько нам обіцяв.
Ой, у Києві та й на Подолі потихеньку він перемагав.

Я повернувся у рідне село, як козак, як Наполеон.
Та й сів чекати, що за перемогу отримаю землю та гривень мільйон.

Минали дні, минали роки, але щось не так, але щось не те.
Благ заповітних я не дочекався, на цвинтарі землю отримав зате.

Як таке сталося? Що ж таке коїться? Які гарні слова він тоді промовляв.
Або ж підманули, або не за тими широкими спинами я стояв, я стояв, я стояв.

Ой, у Києві, та й на Подолі...

Song by Yuriy Veres. Arangement by Kamyaniy gist (album Tam za goramy, 2013).

A rough translation of the song
Oh, in Kyiv at the Podil for wide backs I was standing.
Gray-haired uncle in the microphone something clever told.

Crying militia, again revolution, land and money he promised.
Oh, in Kiev at the hem and slowly he won.

I returned to his native village, Cossack, Napoleon.
And sat down to wait for the victory that will land and million.

Days passed, years passed, but something is wrong, but something wrong.
Cherished blessings I could not wait for the cemetery land but received.

How did this happen? What is going on? What beautiful words he spoke.
Or cheated, or not for those with wide backs I stood, I stood, I stood.

Oh, in Kyiv, on the Podil...

 

То було немов уві сні - здоровецьку коняку тягнув на спині.
Вона всю дорогу мене підганяла, якусь книжку читала та й реготала.

То було, немов у кіні - на троні сиджу в золотому вбранні,
Але вкрали корону та тріснув алмаз, забився і платиновий унітаз.

Приспів:
Пити треба, треба пити, пити треба менше,
Менше треба, треба менше, менше треба пити.
Пити треба, треба пити, пити треба менше,
Менше треба, треба пити.

Приголомшують викрики та сліплять лампи,
В костюмі Адама танцюю самбу.
А навколо лише афроамериканці
І всі у захваті від мого танцю.

Прокинувся серед стола,
На носі бублик, у роті халва,
У ногах хропить біс – собака рогата.
Як я потрапив сюди? Що це за хата?

Приспів:
Пити треба, треба пити, пити треба менше,
Менше треба, треба менше, менше треба пити.
Пити треба, треба пити, пити треба менше,
Менше треба, треба пити.

Я звернувся до лікарів.
З приводу серця – невтішний мотив.
Те ж саме печінки стосується й нирок.
А суддя-психіатр оприлюднив свій вирок:

Пити треба було, пити треба було менше,
Менше треба було, менше треба було пити.
Пити треба було, пити треба було менше,
Менше треба було пити.

Приспів:
Пити треба, треба пити, пити треба менше,
Менше треба, треба менше, менше треба пити.
Пити треба, треба пити, пити треба менше,
Менше треба, треба пити.

Song by Yuriy Veres. Arangement by Kamyaniy gist (album Tam za goramy, 2013).

A rough translation of the song
Should Drink Less
It was like a dream - zdorovenko the horse was carrying on his back.
She all the way I customized, a book read and laughed.

It was like in a movie - you sit on a throne in gold dress,
But stole the crown and cracked the diamond, platinum and clogged the toilet.

Chorus:
Need to drink, should drink, should drink less,
Need less need less need less to drink.
Need to drink, should drink, should drink less,
Less need to drink.

Striking the shouting and the blind lamp,
In the costume of Adam dancing the Samba.
And around only African Americans
And everyone loves my dancing.

Woke up among the table,
On the nose the donut in the mouth halva,
In the legs snores devil – horned dog.
How did I get here? What is this hut?

Chorus:
Need to drink, should drink, should drink less,
Need less need less need less to drink.
Need to drink, should drink, should drink less,
Less need to drink.

I went to the doctors.
About the heart – disappointing motive.
The same applies to the liver and kidneys.
And the judge, the psychiatrist announced his sentence:

I had to drink, I had to drink less
Less had less had to drink.
I had to drink, I had to drink less
Had less to drink.

Chorus:
Need to drink, should drink, should drink less,
Need less need less need less to drink.
Need to drink, should drink, should drink less,
Less need to drink.

Вночі степом я йшов
Та й зустрів голодного звіра.
Його нагодував хлібом, свіжим хлібом.
І він сказав мені дзвінким голосом дитини -
"Якщо бажаєш щастя знайти, - не звертай з цієї стежини".

Приспів: Так буває, внутрішнє з зовнішнім не співпадає.

На світанку зустрів я її
Найгарнішу у світі дівчину.
Її одарував сріблом, білим сріблом.
З любов’ю її обійняв: "Ти навіки будеш моєю".
Заплющив очі, поцілував, а вона обернулась змією.

Приспів: Так буває, внутрішнє з зовнішнім не співпадає.

Де ж ти, щастя моє?
Де скарби заповітної мрії?
І зміст для кожного свій у сріблі та у хлібі
Що там удалині? Це ж моя рідна хатинка.
В пошуках щастя світом ходив, а воно, виявляється, близько.

Приспів: Так буває, внутрішнє з зовнішнім не співпадає.

Song by Yuriy Veres. Arangement by Kamyaniy gist (album Tam za goramy, 2013).

A rough translation of the song
So it is

Night steppe I walked
And met the hungry beast.
He was fed bread, fresh bread.
And he told me the sonorous voice of the child -
"If you want to find happiness, - do not turn from this path."

Chorus: So it is, internal to external does not match.

At dawn I met her
The world's most beautiful girl.
It given silver, white silver.
With love to hug her: "You will forever be mine."
He closed his eyes, kissed her, and she turned into a snake.

Chorus: So it is, internal to external does not match.

Where are you, my happiness?
Where are the treasures cherished dreams?
And the meaning for each mine in the silver and in bread
What's the distance? It's my native hut.
In search of happiness around the world went, and it turns out, close.

Chorus: So it is, internal to external does not match.

 

Дивний срібний сніг на подвір’я ліг,
Знову холодна зима.
Ти на самоті, сидиш біля вікна,
І серця у грудях нема.

Приспів:
Там за горами, за далекими,
Ти чекаєш на нього і мариш.
Разом з півнями і лелеками
Лісу темному пісню співаєш.

Пролетіли дні і прийшла весна,
Повернулись надії додому.
Ти почула кроки, пройшла війна,
Але ж де він так довго ходить?

Приспів:
Там за горами, за далекими,
Ти чекаєш на нього і мариш.
Разом з півнями і лелеками
Лісу темному пісню співаєш.

Десь за хмарами край чарівний є,
Тільки різні до нього дороги.
Він свою вже знайшов, ти свою теж знайдеш.
Ви зустрінетесь, обов'язково.

Там за хмарами, за далекими,
Він чекає на тебе і марить.
Разом з зорями і кометами
Кожну ніч в твої сни прилітає.

Десь за хмарами край чарівний є,
Тільки різні до нього дороги.
Він свою вже знайшов, ти свою теж знайдеш.
Ви зустрінетесь, обов'язково.

Приспів:
Там за горами, за далекими,
Ти чекаєш на нього і мариш.
Разом з півнями і лелеками
Лісу темному пісню співаєш.

Song by Yuriy Veres. Arangement by Kamyaniy gist (album Tam za goramy, 2013).

A rough translation of the song

Just beyond the mountains

Strange silver snow in the yard lay,
Again a cold winter.
You alone sit at the window,
And the heart in the chest there.

Chorus:
Just beyond the mountains, distant,
Are you waiting on him and Marisha.
Along with the roosters and storks
A dark forest song to sing.

The days passed and spring came,
Hope returned home.
You heard the steps come,
But where he is gone for so long?

Chorus:
Just beyond the mountains, distant,
Are you waiting on him and Marisha.
Along with the roosters and storks
A dark forest song to sing.

Somewhere behind the clouds the edge of magic,
Only different roads to it.
He found one already, you will find it.
You will meet, definitely.

There, beyond the clouds, far,
He's waiting for you and dreams.
Along with the stars and comets
Every night in your dreams arrives.

Somewhere behind the clouds the edge of magic,
Only different roads to it.
He found one already, you will find it.
You will meet, definitely.

Chorus:
Just beyond the mountains, distant,
Are you waiting on him and Marisha.
Along with the roosters and storks
A dark forest song to sing.

 

В ритмі сьогодення й нелегкі часи
У козаків є мода на круті вози.
Майбахів колона мчить в аеропорт,
Горілки пляшка й сало, рідний натюрморт

Як же їм не гидко від самих себе?
Чому ми сприймаємо, як належне це?
В диво-лабіринті правди не знайти.
Краще, щоб не гірше. А чи є куди?

Приспів:
Бігали козаки від хати до хати,
Їхали козаки добра наживати.

Може бути краще десь на чужині.
Хтось з вершини дивиться, хтось сидить на дні.
Хтось когось купує, хтось пасе корів.
Такою була й буде паралель світів.

Що ж тоді робити? Куди далі йти?
Як у цьому жити? Де себе знайти?
Все буде чудово, якщо кожну мить
Вірити в майбутнє та його творить.

Приспів:
Бігали козаки від хати до хати,
Їхали козаки добра наживати.

Song by Yuriy Veres. Arangement by Kamyaniy gist (album Tam za goramy, 2013).

A rough translation of the song
The Cossacks Ran
In contemporary rhythm and hard times
The Cossacks have fashion in cool carts.
Maybachs convoy rushes to the airport,
Vodka bottle and fat, native still life

How could they not disgusted by themselves?
Why do we take it for granted?
In a miracle-the labyrinth of truth to be found.
Better, not worse. And where is there?

Chorus:
The Cossacks ran from house to house,
Drove the Cossacks happily ever after.

Could be better somewhere in a foreign land.
Someone from the top looking someone is sitting on the bottom.
Someone buys, someone is herding cows.
This was and will be parallel worlds.

Then what to do? Where to go next?
How to live with it? Where to find?
All would be wonderful if every moment
To believe in the future and it works.

Chorus:
The Cossacks ran from house to house,
Drove the Cossacks happily ever after.