Kyiv, club "Route 66" (Zhilyanskaya 87/30). Concert. Beginning at 20:00

The Club Route 66. ul.Zhilyanskaya 87/30. Birthday group "Kamyaniy gist"

.04.2011 in the bike-rock-n-roll club Route 66 (Kyiv, Zhilyanskaya str., 87/30), beginning at 20:00.

The Club Route 66.
Zhilyanskaya str., 87/30. Presentation of the new concert program of group "Kamyaniy gist" - "Po goryzontu do nebes Joint concert with Maria Nikulina

Festival "Tsvit paporoti", Pyadyky, Kolomyia district, Ivano-Frankivsk region.

Club "Prime" (Kudryavskaya descent, 5-B), Beginning at 19:00

Park "Kyivan Rus". Day Of Kyiv. The festival "good rock". C. Kopachiv, Obukhov district, Kyiv region, 34 km from Kyiv. The concert starts at 16:00.

The club "Route 66" (Zhilyanskaya str., 87/30). Joint concert of group "Yarra" and "Kamyaniy gist"..